• ABMA Facebook
  • ABMA Twitter
  • ABMA Telegram
  • ABMA Instagram
  • ABMA Youtube

HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCANDA YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏNİN YARADICISIDIR

“BƏLƏDİYYƏLƏRDƏ NAĞDSİZ ÖDƏNİŞLƏRİN TƏŞVİQ EDİLMƏSİ VƏ ÇƏTİNLİKLƏRİN MÜZAKİRƏSİ”

“Heydər Əliyev Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin banisidir” mövzusunda konfrans keçirilib

Faydalı Linklər